Uitstekende begeleiding en gericht advies, dankzij de kennis van onze experten

Als belangrijkste kwaliteitslabel voor installateurs bieden we je in ons kenniscentrum heel wat nuttige informatie, in de vorm van aanbevelingen, tools en antwoorden op veelgestelde vragen.

Documenten en formulieren

Bij het installeren van leidingen en een toestel moet je een aantal documenten en formulieren invullen.
Formulier dichtheidscontrole
Met dit document verklaart de uitvoerder van een dichtheidstest dat hij de dichtheidsproef heeft uitgevoerd en wat het resultaat is.
Checklists gasinstallaties
Bij het installeren van leidingen en een toestel moet je uiteraard rekening houden met normen en voorschriften.
Uitvoeringsattest
Attest bij de uitvoering van werkzaamheden aan gasinstallaties.
Conformiteitsattest
Dit attest moet je als installateur invullen en ondertekenen nadat je een installatie hebt uitgevoerd.
Kaartjes gevaar
Met dit kaartje toon je aan dat de installatie belangrijke gebreken vertoont.
Fiches renovatie schoorstenen
Overzicht technische oplossingen bij de renovatie van schoorstenen.

Normen en reglementering

Normen en reglementering
Onderhoud & nazicht
Aanbevelingen
Adviezen om technisch veilig te werken bij ontbreken van normen.
Technische dossiers
Maak gebruik van onze technische handboeken.
Normen en richtlijnen gasinstallaties.
Bij het installeren van leidingen en een toestel moet je uiteraard rekening houden met normen en voorschriften.

Ontdek meer
over onze opleidingen.

Nieuwsgierig naar het cursusaanbod? Of ben je op zoek naar informatie over een bepaalde opleiding?