Technische dossiers

Lees je liever op papier? Maak gebruik van onze technische handboeken. Ze zijn praktisch opgesteld en geschreven op maat van wat jij nodig hebt. Als Cerga-lid krijg je korting op deze publicaties.

Gas.be verdeelt een aantal praktische handboeken gewijd aan aardgas binneninstallaties en gericht aan de professionals in de gassector. Hier alvast een kort overzicht en beschrijving van deze technische dossiers. 

Naslagwerk Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen 

Dit naslagwerk van 236 pagina’s bevat de voorschriften voor de plaatsing van nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleiding gevoed door aardgas waarvan de hoogste werkdruk (MOP) 100 mbar is en waarvan de nominale diameter van de leidingen kleiner is dan of gelijk aan DN 50. Het bevat ook de voorschriften rond de rookgasafvoer, de toevoer van verbrandingslucht en de ventilatie van opstellingsruimten van gasverbruikstoestellen, die niet onder de NBN/DTD B 61-001 of NBN/DTD B 61-002 vallen. 

Naslagwerk CV-ketels <70 kW 

Dit naslagwerk van 168 pagina’s bevat de voorschriften voor de plaatsing van centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW. Deze voorschriften behandelen de opstellingsruimte, de luchttoevoer en de afvoer van de verbrandingsgassen. 

Handboek Gasmonteur 

Dit handboek van 172 pagina’s bevat de onontbeerlijke basiskennis die elke gasmonteur dient te beheersen voor de veilige en gasdichte aanleg van leidingen tot een maximum nominale diameter van DN50 en een druk tot 100 mbar. 

Technisch dossier renovatie schoorstenen 

Ons land telt echter circa 500.000 woningen en appartementen, waar het momenteel niet zonder meer mogelijk is om de oude atmosferische verwarmingsketel te vervangen door een modern gascondensatietoestel. Een condensatietoestel stelt immers specifieke eisen aan de rookgasafvoer en de wijze van ventileren van het gebouw. Bestaande schoorstenen beantwoorden vaak niet aan de eisen betreffende de weerstand tegen condensaat, de dichtheid om de rookgassen onder overdruk af te kunnen voeren en de aangepaste diameters. Daarom heeft Cerga samen met de fabrikanten van gastoestellen en van schoorstenen een dossier uitgewerkt waarin 42 technische oplossingen voor de schoorsteenproblematiek worden aangereikt.