Uitvoeringsattest

Gebruik het uitvoeringsattest voor werken aan gasinstallaties waar de aardgasmeter al geopend is.

Met het uitvoeringsattest bevestigt het installatiebedrijf dat de werken aan de al in dienst zijnde gasinstallatie volgens alle geldende normen en reglementeringen is uitgevoerd. Deze werken kunnen bestaan uit een volledig nieuwe installatie of een nieuw gedeelte van een installatie (bv. vervanging van toestel, vervanging van gedeelte van leiding, vervanging van hulpstuk, uitbreiding van een bestaande installatie, …). 

Het installatiebedrijf geeft ook aan (het nieuwe gedeelte van) de installatie te hebben beproefd op dichtheid en dat deze voldoet.De beschrijving van de uitgevoerde werken gebeurt aan de hand van het verplicht toe te voegen isometrisch schema en het verplicht invulveld waarop alle details van de uitgevoerde werken en de methode van de dichtheidsproef moeten beschreven worden. 

Dit attest mag niet voorgelegd worden aan de aardgasdistributienetbeheerder voor de opening van de aardgasmeter, maar kan wel gebruikt worden om te bezorgen aan de klant of andere belanghebbenden zoals brandweer, OCMW, premieverstrekkers, … .