Gecontroleerde hulpstukken door gas.be

Als je een gasinstallatie vakkundig wil aanleggen moeten je hulpstukken voldoen aan verschillende normen.

Als je een gasinstallatie vakkundig wil aanleggen moeten je hulpstukken voldoen aan verschillende normen. Speciaal voor jou hebben we lijsten gemaakt van door ons gecontroleerde hulpstukken voor gebruik binnen een gebouw.

De norm NBN D51-003 bepaalt de algemene technische eisen en de eisen inzake veiligheid die van toepassing zijn op nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen gevoed door aardgas waarvan de hoogste werkdruk 100 mbar bedraagt en waarvan de nominale diameter van de leidingen kleiner of gelijk is dan DN50. Deze leidingen zijn ofwel binnen een gebouw geplaatst, ofwel bovengronds buiten een gebouw geplaatst of ingegraven. 

De norm NBN D 51-003 legt o.a. vast dat elk element van de binneninstallatie (de leidingen, de hulpstukken en de verbindingen, de stopkraan inbegrepen) binnen een gebouw bestand moet zijn tegen hoge temperatuur (RHT "Résistant Haute Temperature"). Buiten een gebouw is deze RHT vereiste niet van toepassing. 

Door Gas.be gecontroleerde hulpstukken voor gebruik binnen een gebouw 

Hieronder vindt u een overzicht van hulpstukken die werden gecontroleerd¹ op basis van volgende criteria: 

  • na administratief onderzoek van het productdossier voldoet het hulpstuk aan de van toepassing zijnde Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm; 

  • het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clausule B) zijn dichtheid te behouden. Experga, het labo van Gas.be, is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren

Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België. Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren. 

Opleidingskalender