Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest moet je als installateur invullen en ondertekenen nadat je een installatie hebt uitgevoerd en de aardgasmeter wil laten open zetten. Als Cerga-installateur heb je een concurrentieel voordeel, want er is geen controleverslag van een erkend controleorganisme meer nodig. 

De distributienetbeheerder (DNB) is verantwoordelijk voor het openen van de aardgasmeter. Om dit te doen heeft de DNB een conformiteitsattest nodig, en eventueel ook een controleverslag van een controleorganisme.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je bent een Cerga-installatiebedrijf: Je vult het conformiteitsattest in en verklaart dat de installatie conform de normen is uitgevoerd. Er is geen bijkomende controle van de installatie nodig door een erkend controleorganisme. De distributienetbeheerder kan de gasmeter openen na ontvangst van het attest.

 • Je bent geen Cerga-installatiebedrijf: Je vult als uitvoerder van de installatie het conformiteitsattest in en vraagt een keuring van de installatie door een erkend controleorganisme. De DNB opent de gasmeter slechts op basis van het attest én een positief controleverslag.

Als Cerga-installateur heb je dus een concurrentieel voordeel, want er is geen controleverslag van een erkend controleorganisme meer nodig. 

Belangrijk: in alle gevallen moet je klant een contract afgesloten hebben bij een gasleverancier als bijkomende voorwaarde voor de opening van de gasmeter.

Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het correct invullen en gebruiken van de conformiteitsattesten.

Conformiteitsattesten aanmaken

Conformiteitsattesten kunnen vanaf 1 januari 2024 enkel digitaal via Elgacert.be worden opgemaakt. Via dit platform kan elke installateur zijn conformiteitsattesten digitaal opmaken. Ontdek de werking en voordelen ervan op de website van Elgacert. 

Ter info: de papieren attesten artikel 48 worden sinds 1 januari 2024 niet meer aanvaard door de DNB.

Wanneer is het attest vereist?

Ter herinnering vermelden wij hieronder nog even de voornaamste situaties waarin de DNB het attest art. 48 eist:

 • bij een volledig nieuwe installatie waarbij de gasmeter voor de eerste maal geopend wordt;

 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie, waarbij de gasmeter - na door de DNB gesloten te zijn geweest - heropend wordt;

 • bij een verzwaring van de gasmeter;

 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie, waarbij de gasmeter verplaatst wordt.

Uiteraard kan de DNB ook nog voor andere situaties die hij nodig acht het attest art. 48 eisen.

Het attest artikel 48 is niet vereist :

 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie waarbij de gasmeter niet verzegeld gesloten wordt;

 • bij de vervanging van een aardgastoestel;

 • na een verhuis zonder wijziging aan de installatie;

 • bij de heropening van de gasmeter na een afsluiting wegens wanbetaling;

 • bij verzwaring, vervanging of verplaatsing van de gasmeter of de hoofd- en dienstleiding op vraag van de DNB.

Opleidingskalender