Fiches renovatie schoorstenen

Wil je een condensatieketel installeren bij een renovatieproject, dan moet je rekening houden met de staat van de schoorsteen. We hebben verschillende technische oplossingen uitgewerkt zodat je dit probleemloos kan uitvoeren.

De Europese richtlijn 2009/125/EG "Eco-design for energy-using products" legt de komende jaren steeds hogere rendementseisen op aan verwarmingssystemen, waardoor een condensatietoestel het strikte minimum wordt. 

Ons land telt echter circa 500.000 woningen en appartementen, waar het momenteel niet zonder meer mogelijk is om de oude atmosferische verwarmingsketel te vervangen door een moderne gascondensatietoestel. Een condensatietoestel stelt immers specifieke eisen aan de rookgasafvoer en de wijze van ventileren van het gebouw. Bestaande schoorstenen beantwoorden vaak niet aan de eisen betreffende de weerstand tegen condensaat, de dichtheid om de rookgassen onder overdruk af te kunnen voeren en de aangepaste diameters. 

In onderstaande tabel kan je alle 42 fiches bekijken en downloaden die worden aangereikt in ons technisch dossier "De renovatie van schoorstenen bij vervanging van oude toestellen door gascondensatietoestellen". 

​Fiche 4: Bruikbare koker bestemd voor collectieve afvoer – vervanging van één of meer op de collectieve koker aangesloten toestellen

4.1 C5 + B11 in zelfde koker
4.2 B2 of B3 individuele afvoer + B11 in zelfde koker
4.3 C8 + B11 in zelfde koker
4.4 B2 of B3 gemeenschappelijke afvoer + B11 in zelfde koker