Veilige installaties

Een vakkundig aangelegde installatie maakt van aardgas een bijzonder gemakkelijke en veilige energiebron.

Overzicht installatienormen

Wij zetten de installatienormen voor aardgas en propaangas voor u op een rijtje:

  • NBN D51-003 - Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen
  • NBN/DTD B61-002 - Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer
  • NBN/DTD B61-001 - Stookafdelingen en schoorstenen
  • NBN D51-004 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties
  • NBN D51-006 - Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op een werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen

Meer informatie bij Bureau voor normalisatie: www.nbn.be.  

Checklists installaties

Bij de aanleg van een gasinstallatie komt heel wat bij kijken. Daarom hebben we enkele handige checklists opgesteld. Deze checklists worden gebruikt door inspecteurs van geaccrediteerde controleorganismes in het kader van een Cerga-controle, maar kunnen u als installateur ook van dienst zijn om niets uit het oog te verliezen.

Deze checklists vervangen niet de geldende normen en voorschriften, maar zijn enkel een hulpmiddel ter controle van een installatie.

CHECKLIST
TITEL
VERSIE
HAF-1000
12/05/2021
HAF-1003
02/11/2015
HAF-1004
17/05/2021
HAF-2000
02/05/2012

Publicatie Addendum 1 bij de norm NBN D51-003

Het Addendum 1 bij de norm NBN D 51-003 werd op 29 september 2014 van kracht na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen als gevolg van dit addendum.