Jaarlijkse verlenging

Elk jaar moet een Cerga-installatiebedrijf zijn Cerga-nummer verlengen. Voor de klant is dit de garantie dat je op de hoogte bent van de laatste evoluties en dat je installaties jaar na jaar goed en conform zijn bevonden door een onafhankelijk controleorganisme.

Hoe je Cerga-label verlengen?

Voor de verlenging van het Cerga-label ontvang je eind mei/begin juni een schrijven waarin de voorwaarden voor de verlenging worden toegelicht. De verlenging van het Cerga-label is gebonden aan volgende voorwaarden:

  1. De jaarlijkse bijdrage betalen.  
  2. Volgen van de eventuele bijscholing
  3. Een lijst van gerealiseerde aardgaswerken opsturen voor steekproefcontrole(s) door een erkend controleorganisme. Wij vragen je hiervoor je klanten te informeren zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. Je kan hiertoe volgende voorbeeldbrief (voor aardgasinstallatie) gebruiken.
  4. Indien je ook in het bezit bent van het Cerga-label voor propaangas, moet je ons tevens een lijst van gerealiseerde propaangaswerken bezorgen. Wij vragen ook hiervoor je klanten te informeren zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. Je kan hiertoe volgende voorbeeldbrief (voor propaangasinstallatie) gebruiken.

Intrekking van je Cerga-nummer

Gas.be zal je Cerga-nummer intrekken in de volgende gevallen:

  • je voldoet niet aan de voorwaarden voor verlenging
  • er werden zware non-conformiteiten vastgesteld bij de steekproefcontrole, waarop je niet de gepaste maatregelen heeft genomen.