Veiligheid actueel

Blijf op de hoogte van nieuwe of veranderde voorschriften en normen.

Openbaar onderzoek normontwerp prNBN B 61-001 - 10/11/2015 - 11:37

Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het normontwerp prNBN B 61-001 "Stookafdelingen met een totaal geïnstalleerd vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW - Algemene bepalingen". Dit openbaar onderzoek loopt vanaf 6 november 2015 tot 15 april 2016. 

U kan het ontwerp gratis consulteren via http://pe.nbn.be of u kan het aankopen bij het NBN (www.nbn.be). 

Eventuele opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden via cerga@cerga.be.