Veiligheid actueel

Blijf op de hoogte van nieuwe of veranderde voorschriften en normen.

Overgangsbepaling toestellen type A1AS - 29/04/2009 - 17:36

Volgens de norm NBN D51-003 § 6.1 is een keukengeiser van het type A1AS alleen bestemd voor onderbroken gebruik. Dit betekent dat hij niet gebruikt mag worden voor het voeden van een bad of douche, zelfs als hij geïnstalleerd is in een badkamer of stortbadruimte.

Tot 31 december 2008 was er op dit voorschrift een uitzondering. Tot deze datum mocht u een keukengeiser type A die een stortbad bediende vervangen door een keukengeiser type A1AS, als aan de volgende twee voorwaarden was voldaan:

  • het is een onderbroken gebruik van het toestel ;
  • het uitvoeren van andere oplossingen zoals het vervangen door een badgeiser type B of C blijkt niet op een normale wijze te verwezenlijken.

Een keukengeiser type A1AS mag niet gebruikt worden voor het voeden van een bad of douche.