Veiligheid actueel

Blijf op de hoogte van nieuwe of veranderde voorschriften en normen.

Publicatie derde versie NBN D 51-006 - 01/09/2017 - 13:57

Op 27 maart 2017 werd de derde versie van de norm NBN D 51-006 voor butaan- en propaangas bekrachtigd dor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat de inhoud van deze versie vanaf dat ogenblik moet toegepast worden. De nieuwe titel van deze norm is "Gasleidingen voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk van 5 bar - Binnenleidingen, plaatsing en in bedrijf stellen van verbruikstoestellen - Algemene technische en veiligheidsvoorschriften.