Technische dossiers

Gas.be heeft technische dossiers gewijd aan de norm NBN B 61-002 en aan de renovatie van schoorstenen. Gas.be heeft sinds september 2016 ook een nieuw handboek voor de gasmonteurs.

Cerga maakt een duidelijk onderscheid tussen de verkoopprijs geldig voor Cerga-installateurs en deze geldig voor niet Cerga-installateurs.

Prijslijst technische dossiers
Titel Prijs Cerga Prijs niet-Cerga
NBN B 61-002 25 € 50 €
Renovatie schoorstenen 15 € 50 €
Handboek gasmonteur 50 € 100 €

Hoe bestellen?

Bent u al Cerga-installateur, dan kan u uw bestelling plaatsen via volgende pagina.

Bent u geen Cerga-installateur, dan kan u uw bestelling plaatsen aan de hand van bijgevoegd bestelformulier.

Handboek gasmonteur

Dit handboek van 172 pagina's bevat de onontbeerlijke basiskennis die elke gasmonteur dient te beheersen  voor de veilige en gasdichte aanleg van leidingen tot een maximum nominale diameter van DN50 en een druk tot 100 mbar en de veilige plaatsing van huishoudelijke gastoestellen tot 70 kW. 

Dit handboek werd ontwikkeld in het kader van de Cerga-opleiding "Gasmonteur" van 16 uur en als voorbereiding op het examen/vrijstellingsproef voor het bekomen van het Cerga-certificaat vereist voor de registratie en validatie als gasmonteur bij een Cerga erkend installatiebedrijf.

Technisch dossier over norm NBN B61-002

“Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW – Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen”

Dit dossier van 178 pagina's behandelt de voorschriften die gelden voor centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

U verneemt alles over de opstellingsruimte,de ventilatie van de opstellingsruimte,de toevoer van verbrandingslucht voor ketels met open verbrandingskring en de afvoer van de verbrandingsproducten voor toestellen van Type B en C.

Technisch dossier "De renovatie van schoorstenen bij vervanging van oude toestellen door gascondensatietoestellen"

Ons land telt echter circa 500.000 woningen en appartementen, waar het momenteel niet zonder meer mogelijk is om de oude atmosferische verwarmingsketel te vervangen door een modern gascondensatietoestel. Een condensatietoestel stelt immers specifieke eisen aan de rookgasafvoer en de wijze van ventileren van het gebouw. Bestaande schoorstenen beantwoorden vaak niet aan de eisen betreffende de weerstand tegen condensaat, de dichtheid om de rookgassen onder overdruk af te kunnen voeren en de aangepaste diameters.

Daarom heeft Cerga samen met de fabrikanten van gastoestellen en van schoorstenen een dossier uitgewerkt waarin 42 technische oplossingen voor de schoorsteenproblematiek worden aangereikt.