Attest Art. 48 voor de opening van de gasmeter

Officieel heet het attest art. 48 "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971". Dit attest wordt gebruikt voor de opening van de gasmeter door de DNB.

Openen van aardgasmeter

De distributienetbeheerder (DNB) is verantwoordelijk voor het openen van de gasmeter. Dit gebeurt niet zomaar. De DNB heeft hiervoor het attest art. 48 nodig (officiële naam: “Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het KB van 28 juni 1971” )

Er zijn twee mogelijkheden:

 • U bent Cerga-installateur: u vult het attest art. 48 in en verklaart dat u de installatie conform de normen heeft uitgevoerd. De DNB opent de gasmeter zonder meer. Er is dus geen bijkomende controle van de installatie nodig door een erkend controleorganisme. De distributienetbeheerder kan de meter openen na ontvangst van het attest. Dit is dus sneller voor uw klanten.
 • U bent geen Cerga-installateur: U moet als uitvoerder van de installatie het attest aankopen bij een erkend controleorganisme. U vult het attest in en vraagt een keuring van de installatie door het controleorganisme. De DNB opent de gasmeter slechts op basis van het attest én een positief controleverslag.

Belangrijk: in alle gevallen moet uw klant een contract afgesloten hebben bij een aardgasleverancier als bijkomende voorwaarde voor de opening van de gasmeter.

Aandacht voor ex-Infrax gebied: Op het volledige grondgebied van ex-DNB Infrax (met uitzondering van Kampenhout en Steenokkerzeel) moet u voor de eerste indienststelling van een G4- of G6-gasmeter (op een distributienet op lage druk) met een maximale doorvoercapaciteit van 10 m³/h rechtstreeks contact opnemen met een erkend keuringsorganisme gemachtigd om de Fluvius-aardgasmeters in dienst te stellen. Via volgende link vindt u een overzicht van alle ex-Infrax gemeenten. De gasinstallatie aangelegd door een Cerga-installateur hoeft uiteraard niet gekeurd te worden. Het ingevulde en ondertekende attest artikel 48, met installatieschema, volstaat.Daarom is het belangrijk dat bij het maken van de afspraak expliciet wordt vermeld dat de installatie door een Cerga vakman werd uitgevoerd. In dat geval zal het keuringsorganisme uitsluitend de gasmeter in dienst stellen. Er hoeft dus niet betaald te worden voor een keuring. Voor gasmeters groter dan een G6 moet u rechtstreeks contact opnemen met Fluvius. Op de website van Fluvius vindt u de lijst van erkende keuringsorganismes die gemachtigd zijn om de gasmeters in Ex-Infrax gebied in dienst te stellen.

Attest aanvragen

Als Cerga-installateur kunt u het attest aanvragen bij het Cerga-secretariaat. U hebt als Cerga-installateur recht op 50 gratis attesten per kalenderjaar. Bijkomende exemplaren kunt u bij Cerga bestellen aan de prijs van € 3,00 per exemplaar (incl. BTW). De attesten worden verkocht per 10 exemplaren.

Vul het bestelformulier in zodat het Cerga-secretariaat aan de slag kan met uw bestelling. U ontvangt vervolgens de bijhorende factuur die u dient te betalen met gebruik van de gestructureerde mededeling. Na ontvangst van uw betaling worden de attesten u binnen de 7 werkdagen toegestuurd. 

Bent u geen Cerga-installateur? Dan moet u de formulieren kopen bij een erkend controleorganisme.

Correct gebruik van het attest artikel 48

 • Vul geen attest in voor een niet-Cerga installateur ! Een installateur die het formulier invult en ondertekent voor een installatie die hij niet zelf heeft aangelegd, pleegt valsheid in geschrifte. Sterker nog, hij loop het risico om bij een ongeval aansprakelijk te worden gesteld voor een installatie die hij eigenlijk niet zelf heeft uitgevoerd. Hij kan dan gerechtelijk vervolgd worden.
 • Gebruik alleen de originele attesten art. 48. Elk attest heeft een uniek volgnummer en is voorzien van het aardgaslogo in metaalgroene kleur.De DNB’s aanvaarden alleen deze originele attesten. Een fotokopie, fax, ingescand document of zelfgemaakt document wordt niet aanvaard.
 • Indien u als Cerga-installateur een installatie in onderaanneming hebt laten uitvoeren door een niet-Cerga installateur, dan mag degene die de installatie heeft uitgevoerd uw Cerga-nummer niet gebruiken.
 • Indien een Cerga-installateur een installatie heeft uitgevoerd in onderaanneming van een bedrijf dat geen eigen Cerga-nummer heeft, kan de Cerga-installateur het attest zelf invullen met zijn eigen Cerga-nummer en vermelden dat hij in onderaanneming heeft gewerkt.
 • Alleen de persoon of firma die de werken effectief heeft uitgevoerd mag het attest artikel 48 invullen. Het is hierbij niet nodig dat de zaakvoerder van het bedrijf, het attest persoonlijk invult en ondertekent. Het attest mag door een technisch verantwoordelijke van het bedrijf worden ondertekend.
 • Wanneer u als Cerga-installateur uitsluitend de ketel plaatst bij een nieuwe installatie terwijl de leidingen door een niet-Cerga-installateur werden gemonteerd, mag u enkel het attest afleveren voor het gedeelte dat u zelf hebt uitgevoerd. In dat geval is er één attest artikel 48 vereist per installateur. De leidingen zijn dan nog onderworpen aan een controle door een erkend controleorganisme. Maak een isometrisch schema en geef een bondige beschrijving van uw werken. Zo blijft uw verantwoordelijkheid beperkt tot de werken die u zelf hebt verricht. 

Wanneer is het attest vereist?

Ter herinnering vermelden wij hieronder nog even de voornaamste situaties waarin de DNB het attest art. 48 eist:

 • bij een volledig nieuwe installatie waarbij de gasmeter voor de eerste maal geopend wordt;
 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie, waarbij de gasmeter - na door de DNB gesloten te zijn geweest - heropend wordt;
 • bij een verzwaring van de gasmeter;
 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie, waarbij de gasmeter verplaatst wordt.

Het attest artikel 48 is niet vereist :

 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie waarbij de gasmeter niet verzegeld gesloten wordt;
 • bij de vervanging van een aardgastoestel;
 • na een verhuis zonder wijziging aan de installatie;
 • bij de heropening van de gasmeter na een afsluiting wegens wanbetaling;
 • bij verzwaring, vervanging of verplaatsing van de gasmeter of de hoofd- en dienstleiding op vraag van de DNB.