Conformiteitsattesten voor de opening van de gasmeter

 

De distributienetbeheerder (DNB) is verantwoordelijk voor het openen van de aardgasmeter. Om dit te doen heeft de DNB een conformiteitsattest nodig, en eventueel ook een controleverslag van een controleorganisme. 

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je bent een Cerga-installatiebedrijf: Je vult het conformiteitsattest in en verklaart dat de installatie conform de normen is uitgevoerd. De DNB opent de gasmeter zonder meer. Er is dus geen bijkomende controle van de installatie nodig door een erkend controleorganisme. De distributienetbeheerder kan de gasmeter openen na ontvangst van het attest.
 • Je bent geen Cerga-installatiebedrijf: Je vult als uitvoerder van de installatie het conformiteitsattest in en vraagt een keuring van de installatie door een erkend controleorganisme. De DNB opent de gasmeter slechts op basis van het attest én een positief controleverslag.

Belangrijk: in alle gevallen moet uw klant een contract afgesloten hebben bij een aardgasleverancier als bijkomende voorwaarde voor de opening van de gasmeter.

Conformiteitsattesten kunnen zowel op papier als digitaal (zie Elgacert.be) worden opgemaakt.

Papieren attesten aanvragen

Als Cerga-installateur kan je tot 1 juli 2023 papieren conformiteitsattesten aanvragen bij het Cerga-secretariaat. Je kan deze aanvragen via volgend bestelformulier

Ben je geen Cerga-installateur? Dan moet je de papieren formulieren kopen bij een erkend controleorganisme.

Aandacht: sinds 1 juni 2022 is het platform Elgacert beschikbaar. Via dit platform kan elke installateur zijn conformiteitsattesten digitaal opmaken. Ontdek de werking en voordelen ervan op de website van Elgacert

Correct gebruik van het conformiteitsattest

In bijgevoegd document vind je een aantal aandachtspunten voor het correct invullen en gebruiken van de conformiteitsattesten. 

Wanneer is het attest vereist?

Ter herinnering vermelden wij hieronder nog even de voornaamste situaties waarin de DNB een conformiteitsattest en eventueel een controleverslag (als de werken niet zijn uitgevoerd door een Cerga-installatiebedrijf) eist:

 • bij een volledig nieuwe installatie waarbij de gasmeter voor de eerste maal geopend wordt;
 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie, waarbij de gasmeter - na door de DNB gesloten te zijn geweest - heropend wordt;
 • bij een verzwaring van de gasmeter;
 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie, waarbij de gasmeter verplaatst wordt.

Uiteraard kan de DNB ook nog voor andere situaties die hij nodig acht het conformiteitsattest eisen.

Het conformiteitsattest is niet vereist :

 • bij een vernieuwde installatie of uitbreiding van een installatie waarbij de gasmeter niet verzegeld gesloten wordt;
 • bij de vervanging van een aardgastoestel;
 • na een verhuis zonder wijziging aan de installatie;
 • bij de heropening van de gasmeter na een afsluiting wegens wanbetaling;
 • bij verzwaring, vervanging of verplaatsing van de gasmeter of de hoofd- en dienstleiding op vraag van de DNB.