Normen en reglementeringen

Een vakkundig aangelegde installatie maakt van aardgas een gemakkelijke en veilige energiebron. Volgende pagina's geven u een inzicht in de verschillende reglementeringen en richtlijnen voor gasinstallaties.  

Installatienormen en richtlijnen

Met welke voorschriften moet u rekening houden bij de installatie? Een overzicht van installatienormen en technische dossiers en aanbevelingen van Gas.be.

Technische dossiers

Gas.be verdeelt een aantal praktische handboeken gewijd aan aardgasbinneninstallaties en gericht aan de professionals in de gassector. Ontdek hier welke technische dossiers wij verdelen en hoe je deze kan bestellen. 

Aanbevelingen van Gas.be en Cerga

Gas.be maakt regelmatig nieuwe technische aanbevelingen bekend. Deze aanbevelingen spelen in op de huidige technologische evolutie en zijn in regel de aanzet voor de herziening van de technische normen.

Ook Cerga heeft ook enkele specifieke Cerga-aanbevelingen. Zo is er een aanbeveling m.b.t. de essentiële veiligheidseisen voor bestaande gasinstallaties, en in samenwerking met Febupro werd een verduidelijking gemaakt m.b.t. de 2de uitgave van de NBN D 51-006 (propaan).

Conformiteitsattesten voor de opening van de gasmeter

Indien een Cerga-installateur het conformiteitsattest  invult en ondertekent nadat hij een installatie heeft uitgevoerd, dan zal de DNB dit attest en bijhorend schema accepteren om de gasmeter te openen. Is het attest ondertekend door een niet Cerga installateur, dan eist de DNB een bijkomend positief controleverslag van een erkend controleorganisme. 

Dit attest heeft dus een zeer grote waarde. Lees daarom alle aandachtspunten en lees wat u mag en wat u niet mag als Cerga-installateur.

Reglementering onderhoud en nazicht

De reglementering rond onderhoud en nazicht van gasinstallaties is gewestgebonden. Iedere regionale overheid heeft ondertussen de Europese richtlijn 2002/91/EG "Energy performance of buildings" geïntroduceerd in het eigen gewest. U vindt hier het overzicht van regionale voorschriften voor onderhoud en inspectie.