Praktijkinformatie voor de Cerga-installateur

Door Gas.be gecontroleerde hulpstukken

Een vakkundig aangelegde installatie maakt van aardgas een gemakkelijke en veilige energiebron. Zo bepalen de verschillende normen voor de aanleg van aardgasbinneninstallaties waaraan de onderdelen van een gasinstallatie moeten voldoen. 

U vindt hier de lijsten van door Gas.be gecontroleerde hulpstukken voor gebruik binnen een gebouw (kranen, knelfittingen, persfittings, metalen en elastomeren flexibels, ...).

Technische vragen

Hebt u een technische vraag over de plaatsing van een gastoestel of over de uitmonding van het afvoerkanaal? Raadpleeg onze lijst met veelgestelde vragen en zoek uw antwoord. Indien u uw antwoord niet vindt, stel dan hier uw vraag.

Rekentools

Ingewikkelde berekeningen makkelijk maken, dat is het doel van de rekentools die Gas.be u ter beschikking stelt :

  • Berekening drukverlies van een aardgasbinneninstallatie
  • Corrosiebescherming / verbindingswijzen

Formulier "Dichtheidscontrole" huishoudelijke aardgasinstallatie

Het formulier "dichtheidscontrole" is een bedrijfsintern document waarmee de uitvoerder van de dichtheidstest verklaart dat hij de dichtheidsproef heeft uitgevoerd et wat hiervan het resultaat is.

Fiches renovatie schoorstenen

In ons technisch dossier "De renovatie van schoorstenen bij vervanging van oude toestellen door gascondensatietoestellen" heeft Cerga verschillende technische oplossingen uitgewerkt om toch condensatietoestellen in renovatieprojecten te kunnen toepassen. Dit resulteert in 42 fiches waarin deze oplossingen worden belicht.

Fabrikanten en toestellen

Een overzicht van fabrikanten en toestellen op de markt. Een onmisbare hulp bij het zoeken van de juiste oplossing voor uw klanten.