Jaarlijkse verlenging

Elk jaar moet u als Cerga-installateur uw Cerga-nummer verlengen. Voor de klant is dit de garantie dat u op de hoogte bent van de laatste evoluties en dat uw installaties jaar na jaar goed en conform zijn bevonden door een onafhankelijk controleorganisme.

Hoe uw Cerga-label verlengen?

Voor de verlenging van uw Cerga-label ontvangt u eind mei/begin juni een schrijven waarin de voorwaarden voor de verlenging worden toegelicht. De verlenging van het Cerga-label is gebonden aan volgende voorwaarden:

  1. De jaarlijkse bijdrage betalen.  
  2. Volgen van de eventuele bijscholing
  3. Een lijst van gerealiseerde aardgaswerken opsturen voor steekproefcontrole(s) door een erkend controleorganisme. Wij vragen u hiervoor uw klanten te informeren zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. U kan hiertoe volgende voorbeeldbrief (voor aardgasinstallatie) gebruiken.
  4. Indien u ook in het bezit bent van het Cerga-label voor propaangas, moet u ons tevens een lijst van gerealiseerde propaangaswerken bezorgen. Wij vragen u hiervoor uw klanten te informeren zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. U kan hiertoe volgende voorbeeldbrief (voor propaangasinstallatie) gebruiken.

Intrekking van uw Cerga-nummer

Gas.be zal uw Cerga-nummer intrekken in de volgende gevallen:

  • u voldoet niet aan de voorwaarden voor verlenging
  • er werden zware non-conformiteiten vastgesteld bij de steekproefcontrole, waarop u niet de gepaste maatregelen heeft genomen.