Lijst van werken

In het kader van uw aanvraag of verlenging van uw Cerga-nummer moet u een lijst van werken bezorgen aan het Cerga-secretariaat. U ontvangt de blanco lijst van het secretariaat waarop u minimum 5, maar bij voorkeur 10 werken die door u werden uitgevoerd, moet invullen.

Wat is een geldige lijst?

 • leesbaar
 • volledig ingevuld (installatieadressen, contactpersonen, telefoon- en gsm-nummers, beschrijving van de afgewerkte installaties en aankruisen van het vermogen van de installatie)

Welke werken zijn toegelaten?

 • nieuwe binneninstallatie met minstens 1 toestel
 • uitbreiding van bestaande installatie met minstens 1 toestel
 • ombouw van een bestaande installatie van LPG naar aardgas (of omgekeerd bij aanvraag van het Cerga-label voor propaan)
 • vervanging van een bestaand gastoestel (type B of type C)

Welke werken zijn niet toegelaten?

 • inwendig afdichten van lekkende leidingen (bv. Prodoral)
 • ombouw van bestaande toestellen van LPG naar aardgas (of omgekeerd bij aanvraag van het Cerga-label voor propaan)
 • plaatsen of vervangen van type A toestellen (gasfornuizen, ...)
 • onderhoud van een gastoestel
 • plaatsing van leidingen zonder plaatsing van een toestel