Cerga-label: alleen aardgas

Procedure in verschillende stappen om het Cerga-kwaliteitslabel voor aardgas te krijgen.

In 5 stappen naar het Cerga-label voor aardgas

  1. Minimaal één technisch verantwoordelijke van uw bedrijf volgt de basisopleiding Cerga in een erkend opleidingscentrum. Deze opleiding bestaat uit 48 uur les en 4 uur evaluatie. Ze kost 575 euro.
  2. De gasmonteurs die instaan voor de plaatsing van gasleidingen en gastoestellen volgen met succes de Cerga-opleiding "Gasmonteur" van 16 uur (kostprijs 200 euro).
  3. Stuur een bundel van drie documenten naar Gas.be:
  4. Als uw aanvraag in orde is, vraagt het Cerga-secretariaat u het volgende:
    • lijst aardgasinstallaties voor steekproefcontrole: stuur een lijst van minimaal 5 adressen waar u tijdens de afgelopen 18 maanden gewerkt hebt aan een gasinstallatie, met een beschrijving van elke installatie. Kijk hier om te weten welke werken hiervoor in aanmerking komen.
    • inschrijvingsgeld: bedrijven tot 5 personen die aan gasinstallaties werken, betalen de factuur voor het inschrijvingsgeld van 360 euro + 21% BTW = 435,60 euro. 
  5. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een erkend controleorganisme twee willekeurig gekozen installaties nakijken. Wij vragen u uw klanten te informeren van deze eventuele controle door hen volgende brief toe te sturen.
  6. Blijken deze installaties conform? Gefeliciteerd: u ontvangt uw Cerga-kwaliteitslabel en uw Cerga-nummer.

Wat als er problemen zijn met de steekproefcontroles?

Het is mogelijk dat het controleorganisme bij het nakijken van uw installaties vaststelt dat bepaalde zaken niet-conform zijn.
Dit betekent niet dat Gas.be uw aanvraag dan zomaar zal afwijzen. Cerga voorziet procedures zodat u toch nog het Cerga-kwaliteitslabel kan krijgen.

In bepaalde gevallen zal het Technisch Comité van Cerga toch beslissen om een negatief advies te geven en u geen Cerga-label toe te kennen. Cerga is een kwaliteitslabel en Gas.be moet streng waken over de kwaliteit van de Cerga-installateurs.

Jaarlijkse verlenging

U moet uw Cerga-nummer elk jaar opnieuw verlengen. Een Cerga-installateur moet namelijk de nieuwste evoluties blijven volgen en aantonen dat hij kwaliteitswerk blijft leveren.