Erkenning opleidingscentrum en lesgever

Erkenning als opleidingscentra

Vooraleer uw opleidingscentrum erkend wordt in het kader van Cerga, ontvangt u een bezoek van een afgevaardigde van KVBG.

Afspraken worden gemaakt over het verloop van de erkenning en over de voorwaarden waaronder de opleidingen mogen worden gegeven. De nodige lokalen worden voornamelijk getoetst aan de geldende normen op de aardgasbinneninstallaties. De erkenning van de lesgevers wordt eveneens bekeken.

Als u in uw opleidingscentrum de Cerga-opleidingen wil geven, kunt u contact opnemen met het Cerga-secretariaat via cerga@cerga.be.

Erkenning als lesgever Cerga

Als u de opleidingen Cerga wil geven als lesgever, neemt u best contact op met de coördinator van één van de erkende opleidingscentra.

Om erkend lesgever Cerga te worden, moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. de basisopleiding Cerga (52 uren) volgen en slagen in de evaluatie
  2. een gratis opleiding voor nieuwe lesgevers van 8 lesuren volgen bij KVBG in Linkebeek
  3. Jaarlijks de verplichte bijscholing volgen 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij het Cerga-secretariaat via cerga@cerga.be.