Inhoud van de cursus

De basisopleiding Cerga is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Ze is gebaseerd op de Belgische norm NBN D51-003 "Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen", aangevuld met de norm NBN B61-002 "CV-ketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookgasafvoer". Waar nodig wordt ook gebruik gemaakt van de normen NBN D51-004 en NBN B61-001. 

Aardgas - inleiding

 • Aardgas - Van oorsprong tot distributie
 • Fysische grootheden
 • Samenstelling van aardgas
 • Eigenschappen van aardgas
 • Symbolen, eenheden en afkortingen

De binnenleiding voor lage druk

 • Uitvoeren van de binnenleiding
  • Materialen en verbindingswijzen
  • Hulpstukken
  • Plaatsen van de gasleidingen
  • Corrosiebescherming
  • Beproeven en nazien van de binnenleiding
  • Afmetingen van de leidingen en toelaatbaar drukverlies
  • Aansluiten van verbruikstoestellen op de binnenleiding
  • Voorbeelden van berekenen van een LD-binnenleidin

Verbranding van aardgas

 • Verbranding
  • Definitie
  • Voorwaarden voor de verbranding van aardgas
  • Chemische reactie van de verbranding
  • Vlamtypes
 • De vrijgekomen warmte bij de verbranding
  • Calorische waarden
  • Wobbe-index
  • Calorisch debiet – nuttig vermogen – rendement

Indeling van de verbruikstoestellen

 • Indeling volgens de gassoorten die kunnen gebruikt worden – categorieën
 • Indeling volgens de uitvoering van de toevoer van verbrandingslucht en (of) van de afvoer van de verbrandingsproducten – types
 • Gasverbruikstoestellen toegelaten in België

Open gastoestellen

 • Toevoer van verbrandingslucht en ventilatie van de opstellingsruimte
 • Afvoer van de verbrandingsproducten
 • Gebruiksvoorvoorwaarden, plaatsen, vervangen en in bedrijf stellen van de verbruikstoestellen
 • Plaats van de uitmonding van afvoerkanalen van toestellen type B
 • Afvoerkanalen met natuurlijke trek
 • Dimensioneren van het afvoerkanaal

Gesloten gastoestellen

 • Ventilatie van de opstellingsruimte van gesloten CV-ketels
 • Brandveiligheid
 • Opstelling
 • Uitmonding van toestellen type C

Essentiële veiligheidseisen voor bestaande huishoudelijke aardgasbinneninstallaties

 • Cerga aanbeveling i.v.m. de essentiële veiligheidseisen voor bestaande huishoudelijke aardgasbinneninstallaties