Basisopleiding Cerga

Om geregistreerd te worden als technisch verantwoordelijke bij een door Cerga-erkend installatiebedrijf moet u de basisopleiding Cerga gevolgd hebben in een erkend opleidingscentrum. Naast de basisopleiding Cerga kan u ook de specifieke opleiding propaangas volgen.

Praktische informatie

  • 48 lesuren plus een evaluatie (4 uren).
  • Prijs: 575 euro
  • Zoek een opleiding in de kalender of contacteer een opleidingscentrum in uw buurt.

Inhoud van de cursus

Allereerst krijgt u een algemene inleiding over aardgas en de eigenschappen en samenstelling ervan. Verder leert u alles over binnenleidingen voor lage druk en krijgt u veel informatie mee over de verschillende soorten verbruikstoestellen en waar u moet op letten bij de installatie van elk type.

Volledig overzicht van de inhoud van de cursus.

Evaluatie

De evaluatie na de opleiding bestaat uit een berekening van een binneninstallatie en een vragenlijst met 34 vragen. De evaluatie wordt uitgevoerd als een "gesloten boek examen met vademecum". 

De puntentelling gebeurt als volgt:

  • goed antwoord : +1
  • geen antwoord :  0 
  • fout antwoord :   -1

De kandidaat is geslaagd wanneer hij minstens 12/20 behaald heeft op de evaluatie. Hij zal dan het ceritifaat van de basisopleiding ontvangen, waarna het Cerga-nummer kan aangevraagd worden.

Als de cursist tussen 10 en 12 op 20 scoort op de evaluatie zal de cursist mogen deelnemen aan een mondelinge evaluatie, waarna de jury alsnog kan beslissen of de kandidaat geslaagd is of niet. 

Herexamen

Wanneer de kandidaat een score van minder dan 10/20 behaalt of wanneer de kandidaat niet geslaagd is na de mondelinge evaluatie dan mag hij of zij zich gratis aanmelden voor een éénmalig herexamen.

Het volledige reglement vindt u in het document "Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga".

Hoe kan u deelnemen?

Zoek een opleiding in de kalender of contacteer een opleidingscentrum in uw buurt.