Missie en opdrachten van Gas.be

Gas.be is de Vereniging van Belgische transport- en distributienetbeheerders van aardgas. Zij heeft 4 missies:

  • Waken over de veiligheid en de goede werking van in België gecommercialiseerde aardgasinstallaties
  • De troeven van aardgas als veilige, betrouwbare, betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebron beter bekend maken bij de particuliere verbruiker, de ondernemingen en de politieke en economische beleidsmakers
  • De belangen en standpunten van zijn leden verdedigen bij de verschillende overheden
  • zich als het aardgasplatform en expertcentrum in België ontplooien

Gas.be en de veiligheid van aardgas

Gas.be (= vroeger KVBG) werd in 1877 opgericht om de gemeenschappelijke technische problemen van de Belgische gasnijverheid te bestuderen.

Vandaag is zij belast met de technische aspecten in verband met het aardgas en in het bijzonder met het bevorderen van de veiligheid en een goede werking van de aardgasinstallaties stroomafwaarts van de gasmeter bij de klanten.

Dit gebeurt via:

  • de erkenning van professionele gasinstallateurs onder het Cerga-label,
  • keuringslaboratorium met wereldfaam (proeven op gastoestellen, op toebehoren voor binneninstallaties, proeven op houtkachels en -aarden, ...)
  • Acties rond rationeel energiegebruik (REG)
  • Gasanalyse

Meer info over ons laboratorium.

Sectorale operator

In het kader van de wet op de normalisatie, werd Gas.be erkend door de Raad van Bestuur van het NBN als sectorale operator voor de domeinen B441 “Aardgas hulpapparatuur” en B442 “Aardgas binneninstallaties”.

Gas.be vervult haar rol als sectorale operator conform de aandachtspunten, behoeften en verwachtingen die zich manifesteren op de Belgische markt. Zij volgt in het bijzonder de evolutie van de Europese normen aangaande aardgas hulpapparatuur en binneninstallaties en hun omzetting in Belgisch recht. Zij coordineert ook de herziening van de bestaande normen in de betrokken domeinen.