Nieuws en magazines

Nieuwsberichten

Openbaar onderzoek normontwerpen NBN B 61-001 en NBN B 61-002

Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de normontwerpen prNBN B 61-001 "Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW" en prNBN B 61-002 "Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW". Dit openbaar onderzoek loopt van 11 juni 2018 tot 15 november 2018.

U kan het ontwerp gratis consulteren via http://pe.nbn.be of u kan het aankopen bij het NBN (www.nbn.be).

Eventuele opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden via cerga@cerga.be.

L/H gasconversie

Vanuit de FOD Economie werd begin oktober de officiële communicatiecampagne opgestart in samenwerking met de gewesten en de federaties Gas.be en Synergrid. Deze communicatie bestaat o.a. uit het publiceren van een centrale informatieve website voor particulieren www.gasverandert.be.

Voor de bevoegde technici biedt Gas.be ondersteuning via de website www.aardgas.be/gasconversie. Deze website is een platform waarop allerlei technische en praktische informatie met betrekking tot de contrôle van installaties kan teruggevonden worden. Je vindt hier onder meer sectorale gedragscodes, flowcharts om de geschiktheid van een toestel na te gaan, modellen van bezoeksverslagen, ...

Op de website vindt u eveneens meer inlichtingen over de informatiesessies die Gas.be met medewerking van Bouwunie Installateurs, ICS en de betrokken distributienetbeheerders organiseert, evenals de planning van de gasconversies die er staan aan te komen.

Kortom, breng zeker een bezoek aan deze website en blijf zo op de hoogte van belangrijk nieuws over de gasconversie. 

Publicatie derde versie NBN D 51-006

Op 27 maart 2017 werd de derde versie van de norm NBN D 51-006 voor butaan- en propaangas bekrachtigd dor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat de inhoud van deze versie vanaf dat ogenblik moet toegepast worden. De nieuwe titel van deze norm is "Gasleidingen voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk van 5 bar - Binnenleidingen, plaatsing en in bedrijf stellen van verbruikstoestellen - Algemene technische en veiligheidsvoorschriften.