Laboratoria van Gas.be

Gas.be beschikt over diverse laboratoria die erkend zijn door de overheid. Hier gebeuren drie soorten proeven: op toestellen (onder andere om labels toe te kennen), op installaties en op het gas zelf.

Onze toepassingsgebieden

1. Proeven op gastoestellen

Controle op veiligheid, rendement en uitstoot en de daaruit voortvloeiende toekenning van het Europese Ecolabel.

2. Controle van in België gecommercialiseerde gastoestellen

Deze controle gebeurt op vraag van de overheid in het ader van de marktcontrole.

3. Proeven op toebehoren voor binneninstallaties

Het labo van Gas.be voert al jaren, als enig labo in België, proeven uit op binneninstallaties en installatiematerialen. Zo voeren we met het oog op veiligheid onder andere test uit onder hoge temperaturen.

4. Gasanalyse

De belangrijkste opdracht van het laboratorium gasanalyse van Gas.be is de controle op het odorisatieniveau van het in België verdeeld aardgas, zowel in het labo als in situ.  

Meer informatie over ons labo vindt u via volgende link.