Graaddagen

De graaddagen geven een invers beeld van de temperatuur (de warmte) weer. De graaddagen zijn dus een maatstaf voor de koude over een periode. Om de equivalente graaddagen in België te berekenen, dient men eerst de equivalente temperaturen na te gaan. De equivalente temperatuur bekomt men door 60% van de gemiddelde temperatuur, gemeten te Ukkel, van de dag, op te tellen bij 30% van de temperatuur van de dag D-1 en dit nogmaals op te tellen met 10% van de temperatuur van de dag D-2. De graaddagen worden dan bekomen door van 16,5°C (grens vanaf dewelke men begint te verwarmen) de berekende equivalente temperatuur af te trekken.

Concreet voorbeeld

Een concreet voorbeeld van een berekening van de equivalente graaddagen kan U hieronder vinden, alsook een gedetailleerde uitleg over de graaddagen en een historisch overzicht van de graaddagen vanaf 1961.

De laatste beschikbare gegevens vindt u via volgende link.