Over Gas.be

Over Gas.be

Gas.be is de Vereniging van Belgische transport- en distributienetbeheerders van aardgas. 
De vereniging heeft als taak te waken over de veiligheid en de goede werking van de aardgasinstallaties bij de gebruiker.
In het kader daarvan organiseert Gas.be ook de erkenning van professionele aardgasinstallateurs onder het kwaliteitslabel Cerga.

Wil je meer weten over de leden van onze organisatie, onze opdrachten en onze activiteiten?

Cerga-installateurs

Hier vindt u een overzicht van de Cerga-installateurs voor aardgas per gewest en per provincie, alsook een overzicht van de Cerga-installateurs voor propaan.

Controleorganismen

Als u geen Cerga-label hebt, moet u het conformiteitsattest Art. 48 bestellen bij een onafhankelijk controleorganisme. De distributienetbeheerder zal ook een bijkomende keuring eisen van zo een controleorganisme om de gasmeter te openen.

Cerga-installateur worden biedt ook op dit vlak voordelen voor u en voor uw klanten.

Beroepsverenigingen

Gas.be werkt samen met beroepsverenigingen uit onze sector.