Besparing berekenen

Als installateur heb je de belangrijke taak je klanten goed en correct te informeren. Niet alleen over de technische uitvoering van het werk, maar evenzeer of de financiële gevolgen an zijn investering.

Voor je klant is het zo bijvoorbeeld zeer nuttig te weten wat zijn voordeel gaat zijn bij vervanging van zijn oude stookketel op stookolie door een condensatieketel op aardgas of bij plaatsing van thermische zonnepanelen.

U kan samen met hem in drie eenvoudige stappen berekenen hoe groot zijn financieel voordeel zal zijn. Op onze website voor consumenten kan u onze calculator hiervoor gebruiken. Deze rekentool houdt rekening met de plaatsing van condensatietoestellen, hybride toestellen en thermische zonne-installaties.

Kijk dus vlug op www.aardgas.be.